Udarbejdelse af salgsopstilling

Kontakt Tellefsen Ejendomsadministration A/S for at få udarbejdet en salgsopstilling, som så kan bruges til evt. ejendomsmægler.:
Frede Tellefsen Ejendomsadministration A/S
v/ Frede Tellefsen
Frederikssundsvej 26B
2400 København NV
Tlf. 35 83 86 22
Fax 35 83 85 22
CVR-nr. 18 84 03 32
E-mail: info@tellefsen.dk

Internt opslag
Alle lejligheder der sælges skal slåes op internt. Dette skal ske ved opslagstavlen på hovedtrappen.

Vurdering af lejligheden

Lejligheden skal vurderes før salg. Dette sker på sælgers foranledning og regning.
Vurderingen foretages af:
Gaihede
v/ John Larsen
Trekronergade 126F, 2
2500 Valby
Tlf.: 70221141
jl@gaihede.dk

Hvis salg af lejligheden sker gennem mægler, kan denne stå for vurderingen.

Godkendelse af køber
Når du har fundet en køber, aftales et møde med køber og bestyrelse. Kontakt bestyrelsen direkte på email bestyrelsen@78a.dk
Bestyrelsen skal have oplyst navn, adresse, telefonnr og email adresse på køber, samt tidspunkt for overtagelse.
Bestyrelsen sender herefter sin godkendelse af køber til Frede Tellefsen Ejendomsadaministration, der udarbejder salgspapirerne.
Dette tager normalt 5-6 uger.

Overtagelse
Salgapapirer sendes fra Frede Tellefsen Ejendomsadaministraton i 3 eksemplarer til underskrift køber, sælger samt bestyrelse.

Indflytning
En af de første dage vil køber blive kontaktet af bestyrelsen, for at gennemgå formaliteter med navn på postkasse, navneskilt samt evt. parkeringsplads. Køber vil også modtage en velkomstpakke med relevante oplysninger.