Det er i flg. Andelsboligforenings vedtægter muligt at fremleje sin lejlighed for en periode på op til 2 år til og med år 2025.

Fremlejekontrakten udarbejdes i samarbejde mellem andelshaver og administrator:
Frede Tellefsen Ejendomsadministration A/S
v/ Frede Tellefsen
Frederikssundsvej 26B
2400 København NV
Tlf. 35 83 86 22
Fax 35 83 85 22
CVR-nr. 18 84 03 32
E-mail: info@tellefsen.dk

Endvidere skal nedenstående punkter, fremsat af bestyrelsen, være overholdt i henhold til referat af bestyrelsesmøde i andelsforeningen
Det er andelshavers eget ansvar at finde en fremlejer
Ved ønske om fremleje af lejlighed, skal Andelshaver rette henvendelse til bestyrelsen, med henblik på at arrangere et møde mellem bestyrelsen, andelshaver og fremlejer.
Bestyrelsen skal informere fremlejer om de regler og ansvarsområder, der er forbundet med at bo i andelsforeningen.
Fremlejer skal acceptere og være indforstået med disse ansvarsområder og med at udføre de tilhørende opgaver.
Det er til enhver tid andelshavers ansvar, at fremlejer overholder ovenstående. Andelshaver hæfter økonomisk for fremlejer ifølge husordenen.
Det er andelshavers ansvar, at lejligheden kun bebos af det antal personer, der er lovligt iflg. lejeloven.
Det er bestyrelsens ret, til en hver tid at afvise fremlejer, såfremt bestyrelsen er af den overbevisning, at denne ikke vil eller kan overholde ovenstående, eller på anden vis er til skade for foreningen.
Det er ønskeligt at antallet af fremlejede andelsboliger i A/B ikke overstiger 25 % af lejlighederne svarende til 4 lejligheder.
Det er andelshavers ansvar at rette henvendelse til administrator vedr. udarbejdelse af lejekontantrakt. Lejekontrakten udarbejdes for Andelshavers regning.

Bestyrelsen for Andelsboligforeningen Frederikssundsvej 78A